Danstherapie

Bij danstherapie wordt dans ingezet als therapievorm, gericht op de behandeling van psychologische, mentale en lichamelijke klachten.Danstherapie verschilt van andere vormen van therapie doordat het via ervaring creatieve expressie mogelijk maakt. In deze ervaring schuilt de kracht ten opzichte van verbale therapieën. Danstherapie is een holistische therapievorm, wat betekent dat het de volledige persoon behandeld wordt: hoofd, lichaam en geest.

Danstherapeuten werken met dynamische bewegingsvormen, zoals dans, bewegen en spel. Deelnemers verkennen persoonlijke bewegingsmogelijkheden en onderzoeken nieuwe mogelijkheden. Door de inzet van (ritmische) bewegingsactiviteiten draagt danstherapie bij tot een goede regulatie van vitale impulsen zoals adem en hartslag, en tot verbeteringen in de regulatie van de motoriek. Dansante activiteiten leiden tot expressie van innerlijke belevingen en ondersteunen de afbouw van emotionele spanningen. Dansen en bewegen met een partner of in groepsverband doen een appèl op non-verbale communicatie en sociaal emotionele interactie.